Välkommen till det färgstarka företaget

Vi är ett förstklassigt måleriföretag! Vi garanterar arbeten med hög kvalitet samt ett professionellt utförande och bemötande. Vi är ett fullserviceföretag som erbjuder totalåtagande åt företag och privatpersoner.
Vi arbetar med miljö och kvalitetstänkande i fokus.
Ring, mejla eller besök oss för prisuppgifter eller lösningar och tips för färgsättning. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Kunskap & erfarenhet

Företagets yttersta ambition är att ständigt vara tillgängligt med hög servicenivå, för att uppnå dessa ambitioner krävs en god erfarenhet från bland verksamhet med små och medelstora projekt. Vi anser oss inneha denna kunskap och kan därför erbjuda våra kunder utmärkta villkor vad avser tillgänglighet.
Företagets organisation har anpassats för att omhänderta ett stort antal uppdrag med snabbt utförande. Varje uppdrag skall kunna påbörjas inom kort efter beställning samt att önskade materialer kan erhållas. Vår erfarenhet från dessa entreprenader är att allt samarbete med tjänster har varit positivt.
Inom företaget finns 30 årig erfarenhet inom branchen i ledande ställning från avdelningschefer, kalkyl och arbetsledning. Företaget åtar sig alla möjliga uppdrag. Från nybyggnader, ombyggnationer åt bygg och fastighetsbolag, till bostadsrättsföreningar och privatpersoner som behöver våra tjänster.

Miljö & utbildning

Samtliga arbeten bedrivs med kvalitets och miljömedvetande med därför antagna system.
Företaget innehar erforderliga utbildningar för att säkerställa att rätt kunskap finns att tillgå vid varje situation, företaget utbildar löpande sin personal så snart behov uppkommer.
Vill du jobba hos oss? Kontakta oss via mail, telefon eller besök.
Uppgifterna finner du längre upp till höger.